Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Mixer Vang Số Karaoke

Mixer-vang-so
Mã Số : KF-X5
Giá : 8,500,000
Mua Hàng
Mixer-vang-so
Mã Số : X5H
Giá : 7,500,000
Mua Hàng

Main Công Suất - Main Sân Khấu

Loa-san-khau
Mã Số : TX2000
Giá : 6,800,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : TX3000D
Giá : 10,500,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : JX4000
Giá : 13,700,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : W4x6
Giá : 18,300,000
Mua Hàng

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Loa Sân Khấu

Loa-san-khau
Mã Số : F10
Giá : 4,900,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : F15
Giá : 8,400,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : PS12
Giá : 9,700,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : PS12_R2
Giá : 10,900,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : PS15
Giá : 9,500,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : PS15_R2
Giá : 10,900,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : SP-118B
Giá : 17,900,000
Mua Hàng
Loa-san-khau
Mã Số : ST-18B
Giá : 15,700,000
Mua Hàng

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017